İNSAN KAYNAKLARI
IK Süreçleri
IK Politikamız
İş Başvurusu

İK SÜREÇLERİ

İşe Alım ve Yerleştirme

Altunkaya Group kurumsal amaç ve hedeflerine taşıyacak yetkinlik ve becerilere sahip çalışanları bünyesine kazandırmak; İşe alım ve başlatma sürecinin standart, profesyonel ve çağdaş işletme yönetimi normlarına uygun şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Grubumuzu oluşturan şirketlerin farklılıklarının bilincinde ve bu farklılıkları gözeterek işe alım sürecini yönetir, her adayın Grubumuzun ortak değerlerine sahip olmasını bekleriz.

Oryantasyon

Göreve yeni başlayan Altunkaya çalışanlarına firma kültürü tanıtımı için oryantasyon eğitimleri verilmektedir.

Ayrıca işe yeni başlayan çalışanımızın şirketteki pozisyonuna göre oryantasyon planına dahil edilerek şirket çalışanlarını ve şirketteki birimleri tanımaları sağlanır. 

Eğitim

Şirket bünyesinde görev yapan tüm personelin; gerek bilgi-beceri gerekse tutum-davranış ve kişisel gelişim konularında sürekli kendilerini geliştirmelerine; kişisel ve mesleki performanslarını arttırmaya yönelik düzenli, sistemli eğitim programları düzenlenir.

Beyaz yaka çalışanlarımız için kişisel ve mesleki gelişim eğitimleri planlanırken üretim tesislerimizde özellikle mavi yakalının hizmet içi eğitim sistemi geliştirilmiştir. ISO, Temizlik ve Hijyen, İşçi Sağlığı İş Güvenliği gibi bilinçlendirme eğitimleri tüm çalışanlarımıza verilir.

Ücret

Kurumun belirlediği ilkeler çerçevesinde, çalışanlarımızın ücret beklentileri ile kurum beklentilerini dengeler çalışanlarımız arasında adalet ve fırsat eşitliğini gözetiriz

Ücret İlkelerimiz:

  • Eşit işe eşit ücret
  • Dengeli ücret
  • Piyasa ücretleri ile karşılaştırma
  • Kurumsal adalet
  • Performansa dayalı ücret
  • Esneklik