ÇEVRE POLİTİKAMIZ

1.   Temiz ve sağlıklı bir çevreyi gelecek nesillere aktarılmayı,

2.   Doğal kaynakları ve Enerjiyi verimli kullanılmayı,

3.   Çevre mevzuatına uymayı ve güncelliğini sağlamayı,

4.   Çevre ile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi sağlamayı,

5.   Çevresel boyutları belirleyip, çevresel etkilerin türlerini ve zararları tespit ederek kontrol altında tutmayı,

6.   Kirliliğin ve atıkların en aza indirmesi ve tehlikeli atıklarımızın çevresel etkisi en aza indirgenmiı olarak bertarafını sağlanmayı,

7.   Çıkan her türlü atığın tekrar kullanımını veya geri dönüşümünü artırmayı,

8.   Ürün ve süreçler ile ilgili projeler hazırlanırken insan sağlığına ve çevreye etkileri dikkate alınarak kirliliği kaynağında önleyecek alternatifleri seçmeyi,

9.   Çalışanlara ve tedarikçilere sürekli eğitim vermeyi ve bu ilkeleri uygulamaları için teşvik etmeyi,

10.  Çevre bilincini arttırıcı sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirmek veya katılmak,

11.  Bu doğrultuda belirlenen amaç ve hedeflerin her yıl gözden geçirerek ilerlemeleri açıklamayı,

12.  Bu ilkelerimiz iletişim olanakları kullanılarak kamuoyuna duyurulması ve kamuoyu görüşüne açmayı,

13.  Bu ilkeler ışığında çevre yönetim süreçlerimizi sürekli geliştirmeyi,

14.  Yönetim, taahhütte bulunduğu Kalite ve Çevre politika ve hedeflerinin uygulanmasının sürekli takipçisi olmayı,

Taahhüt eder.