İNSAN KAYNAKLARI
IK Süreçleri
IK Politikamız
İş Başvurusu

İK Politikası

Altunkaya Group İnsan Kaynaklarının temel hareket noktası, şirketimizin değerleri olan adalet, dürüstlük ve güvenilirlik ilkeleri oluşturmaktadır. Altunkaya Group 1980'den bu güne, çalışan memnuniyetini en üst düzeyde tutma konusundaki yoğun çabası, yenilikleri takip etmesi ve sürekli gelişimi hedeflemesi bölgede istihdam yaratan önemli şirketler arasında yer almasını sağlamıştır.

Altunkaya A.Ş olarak "insana saygı"yı benimseriz, seçme ve yerleştirmede din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmayarak her adaya eşit fırsatlar tanırız. Hiçbir ayrıcalık tanımadan işin gereğini yerine getirebilecek yetkinlikteki adayları istihdam ederiz.

İnsan Kaynakları politikamız ve kurumsal hedeflerimiz doğrultusunda çalışanlarımızın kendilerini geliştirmeye olanak sağlayacak ihtiyaca yönelik eğitim almalarını sağlar, yüksek performans ve motivasyonla kurum içinde kalıcı olmalarını hedefleriz.

Altunkaya Group şirketler topluluğu olarak işe alım sürecindeki uygulamaların istisnasız olarak tüm kuruluşlarımızda aynı standartlar içinde gerçekleştirilmesine özen gösteririz.